Miami Beach Senior High School

Miami, Florida, USA